Dobrodošli u našu e-knjižaru!

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Korisnik posjetom www.turisticka-naklada.hr web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja web stranice www.turisticka-naklada.hr (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), a svakim korištenjem Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća.


Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik daje Turističkoj nakladi d.o.o. (dalje u tekstu: Turistička naklada) izričitu suglasnost da smije podatke dostavljene prilikom registracije kupovine u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka obrađivati u svrhu registracije, odnosno ispunjavanja prava i obveza temeljem ovih Uvjeta.


Uvod

Ovim Uvjetima korištenja regulira se:

 1. Način i svrha korištenja www.turisticka-naklada.hr
 2. Način izravnog i neizravnog prikupljanja podataka korisnika
 3. Vrsta podataka koji se prikupljaju
 4. Način korištenja i obrađivanja podataka
 5. Prosljeđivanje korisničkih podataka
 6. "Kolačići" (Cookies)
 7. Zadržavanje korisničkih podataka
 8. Sigurnosne procedure
 9. Prava korisnika
 10. Dječja privatnost
 11. Promjena Uvjeta

1. Način i svrha korištenja www.turisticka-naklada.hr

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/2014.), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na www.turisticka-naklada.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Turističke naklade te se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja www.turisticka-naklada.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i vlastitu odgovornost.

Turistička naklada neće biti odgovorna za način korištenja www.turisticka-naklada.hr, za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja www.turisticka-naklada.hr.


2. Način prikupljanja osobnih podataka

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, prezime, OIB, datum rođenja i slično.

Turistička naklada osobne podatke prikuplja:

 1. Izravno od korisnika u slučaju kupovine putem weba.
 2. Neizravno prilikom korisničkog surfanja www.turisticka-naklada.hr.

3. Vrsta informacija koje se prikupljaju

Prilikom kupovine putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Adresu dostave
 3. Adresu za račune
 4. Telefonski broj
 5. OIB
 6. E-mail adresu
 7. 7. Način plaćanja - Turistička naklada prikuplja korisnički odabir plaćanja za naručene proizvode. Turistička naklada ne prikuplja i ne skladišti podatke o kreditnim karticama već ih samo prosljeđuje poslovnoj banci koja autorizira online plaćanje. Plaćanje se vrši karticama, a transakcija se vrši preko Braintree servera. Plaćanje se vrši MasterCard, Visa i Maestro karticama.

Neizravno prikupljanje podataka - Putem kolačića - korisniku se dodjeljuje jedinstveni identifikator putem cookie metode (Više pod "Kolačići")

Turistička naklada veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika te se obrada osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način. Zakonito, pošteno i transparentno obrađujemo osobne podatke s obzirom na korisnika.


4. Korištenje prikupljenih informacija

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da se podaci prikupljeni putem www.turisticka-naklada.hr mogu koristiti u neku od sljedećih svrha:

 1. Omogućiti korisniku pristup određenim web stranicama i/ili funkcionalnostima na www.turisticka-naklada.hr;
 2. Obrađivanje narudžbe koju je korisnik napravio putem www.turisticka-naklada.hr;
 3. Osigurati korisniku proizvod koji je korisnik naručio putem www.turisticka-naklada.hr;
 4. Potvrditi da korisnik ima pravo na određeni proizvod;
 5. Organizirati plaćanje za naručeni proizvod
 6. Kreiranje računa i ostalih dokumenata za narudžbe napravljene putem www.turisticka-naklada.hr;
 7. Prevenirati zlouporabu provjerom korisničkog identiteta;
 8. Asistirati korisniku prilikom narudžbe željenog proizvoda putem www.turisticka-naklada.hr;
 9. Organizirati dostavu naručenog proizvoda;
 10. Kontaktirati korisnika putem telefona, SMS-a, e-maila ili na druge načine, a vezano uz korisnički upit ili narudžbu;
 11. Proslijediti korisničke podatke trećim stranama s kojima Turistička naklada poslovno surađuje, a u svrhu zadovoljavanja korisničkog upita ili narudžbe.

Prikupljene osobne podatke obrađujemo samo u svrhu za koju su podaci dani. Prikupljamo osobne podatke koji su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. Osobni podaci moraju biti točni i ažurni.


5. Prosljeđivanje korisničkih podataka

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da Turistička naklada korisničke podatke prikupljene putem www.turisticka-naklada.hr može prosljeđivati:

 1. Poslovnim partnerima, zaposlenicima Turističke naklade koji su uključeni u isporuku korisničke narudžbe proizvoda;
 2. Nadležnim tijelima javne i državne uprave ukoliko se radi o sumnji na zlouporabu web stranica Turističke naklade ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti;
 3. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza;
 4. Kao odgovor na žalbu da je došlo do povrede Općih uvjeta korištenja.

6. "Kolačići" (Cookies)

Prigodom korištenja, tj. posjeta www.turisticka-naklada.hr, poslužitelj pohranjuje određene informacije u obliku "kolačića" ("cookie") na računalu/mobilnom uređaju Korisnika. Kolačići su tekstualne datoteke veličine nekoliko kilobajta koji sadrže alfanumeričke znakove i spremaju se na računalo Korisnika preko preglednika sa svrhom pamćenja Korisnikovih prethodnih odabira na turisticka-naklada.hr i pravilnog rada na turisticka-naklada.hr.


Turistička naklada pomoću kolačića ne može pristupiti drugim datotekama na Korisnikovom računalu te ne može čitati osobne podatke Korisnika iz sadržaja kolačića. Korištenje kolačića je uobičajena praksa na internetu te je regulirana zakonima Europske Unije.

Turistička naklada koristi kolačiće za pravilan rad svih turisticka-naklada.hr stranica; pamćenje ranijih odabira kako bi webshop turistička naklada.hr bio lakši za korištenje (npr. proizvodi koje je Korisnik dodao u košaricu); prikupljanje anonimnih podataka o korištenju web stranice sa svrhom poboljšavanja kvalitete turistička naklada.hr.

Kolačići nikad ne smiju pamtiti osobne podatke Korisnika (poput OIB-a, imena i prezimena). Svi podaci koje turistička naklada.hr sprema u svrhu obrade su anonimizirani.


Postoji nekoliko vrsta kolačića.

Prema trajanju postoje session cookies (pohranjuju se na računalo prilikom posjete web stranici i brišu s računala čim se završi posjeta web stranici ili kad se zatvori prozor u web pregledniku te se koriste za poboljšanje korisničkog iskustva na turistička naklada.hr) i persistent cookies (ostaju zabilježeni na računalu i nakon zatvaranja prozora u web pregledniku ili nakon završetka sesije te se koriste za poboljšanje korisničkog iskustva na turistička naklada.hr tijekom niza posjeta - primjerice kako bi webshop upamtio sadržaj košarice; ali persistent cookies moraju imati datum isteka).

Prema izvoru postoje first party cookies (dolaze na memoriju računala s web stranice koja se posjećuje, u ovom slučaju s turisticka-naklada.hr) i third party cookies (koriste se za vanjske servise koji pomoću njih prikupljaju anonimizirane podatke posjetitelja te služe kao pomoć pri analizi broja posjetitelja, korištenja web stranice i slično).


Ne koristimo third-party kolačiće!


Ukoliko ne želi prihvatiti pohranjivanje kolačića, Korisnik samostalno može urediti postavke o pohranjivanju kolačića u postavkama privatnosti svog preglednika:

Poslužitelji pri posjeti www.turisticka-naklada.hr stranicama koriste tip kolačića poznat pod nazivom "privremeni kolačić" ("session based cookie"), a koji se postavlja na Korisnikovo računalo samo tijekom trajanja njegova posjeta www.turisticka-naklada.hr web stranicama i omogućuje mu da se učinkovitije služi tim stranicama te automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. U "kolačiću" se ne pohranjuju informacije o telefonskome broju, računu ili detaljima plaćanja korisničkog imena ili Korisnika i tim se informacijama ne može pristupiti.


Turistička naklada korištenjem "kolačića" ni na koji način ne prikuplja informacije u vezi s korištenjem računala ili pregledavanjem drugih stranica na internetu Korisnika. S obzirom na to da se "kolačić" nalazi na računalu Korisnika, Turistička naklada ga ne može pronaći ako Korisnik posjeti web stranice Turističke naklade s nekoga drugog računala.


"Privremeni kolačići" standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje Korisniku nakon identifikacije moraju omogućiti autorizirani pristup privatnim poslužiteljima. Ovo je rješenje uvjetovano tehnologijom izrade mrežnih aplikacija te ga rabe i web stranice Turističke naklade, koje za ispravno funkcioniranje u pregledniku zahtijevaju od Korisnika da postavi "privremeni kolačić" koji je aktivan tijekom korištenja www.turisticka-naklada.hr.


Korisnik ima mogućnost prihvaćanja ili odbijanja "kolačića" putem postavki internet preglednika. U slučaju da korisnik odbije prihvaćanje "kolačića" postoji mogućnost da neki dijelovi ili funkcionalnosti www.turisticka-naklada.hr stranice neće funkcionirati na korisničkom računalu/mobilnom uređaju. Iz navedenog razloga Turistička naklada savjetuje korištenje "kolačića" prilikom posjete www.turisticka-naklada.hr stranica.

Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija možete pronaći na poveznicama:


7. Zadržavanje korisničkih podataka

Osobni podaci koji omogućuju identifikaciju korisnika čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Turistička naklada će zadržati prikupljene podatke o korisnicima samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje određene svrhe.


8. Sigurnosne procedure

Turistička naklada na redovitoj osnovi razmatra procedure kako bi se korisnički osobni podaci zaštitili od neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja. Koristi se tržišni standard (SSL tehnologiju) kako bi se enkriptirali osjetljivi korisnički podaci (posebice u slučaju online plaćanja kreditnom karticom). Treće strane kojima se osobni podaci sukladno ovim Uvjetima korištenja prosljeđuju obvezani su za čuvanje prikupljenih podataka ugovorima o povjerljivosti sklopljenim s Turističkom nakladom. U svakom slučaju, Turistička naklada u pružanju usluga inzistira na sigurnosti korisničkih podataka i nastoji da treće strane kojima se isti prosljeđuju održavaju istu razinu zaštite korisničkih podataka.


Korisnici trebaju biti svjesni da je komunikacija putem interneta, u smislu e-mail i web komunikacije nesigurna osim u slučajevima SSL enkripcije. Sama priroda interneta je da podaci mogu prolaziti kroz internetske veze u mnogim zemljama prije nego što su isporučeni.


Obvezujemo se zaštititi osobne podatke kojima raspolažemo, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.


Turistička naklada ne može prihvatiti odgovornost za neautorizirani pristup ili gubitak informacija ukoliko se radi o slučajevima nad kojima Turistička naklada d.o.o. nema izravni nadzor.

9. Prava korisnika

 1. Korisnik ima pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuju li se podaci korisnika, pristup tim podacima te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi i/ili tijelu kojima su osobni podaci otkriveni, ako je moguće o predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, zatim o pravu na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravu na prigovor na takvu obradu, o pravu na podnošenje pritužbe odgovarajućem tijelu, postojanju automatiziranog donošenja odluka;
 2. Korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke;
 3. Korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti. Razumijevanja radi, u određenim situacijama (npr. zakonski propisane obveze čuvanja podataka) brisanje neće biti moguće;
 4. Korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: korisnik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; obrada je nezakonita i korisnik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; Turistička naklada više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih korisnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; korisnik je uložio odgovarajući prigovor na obradu;
 5. Korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Turističkoj nakladi, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
 6. Korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka korisnika koji se temelje na izvršavanju zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Turistička naklada te na tzv. legitimnom interesu Turistička naklada-a. U tom slučaju Turistička naklada neće obrađivati podatke u navedene svrhe osim ako se dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode korisnika ili radi postavljanje, ostvarivanje ii obrane pravnih zahtjeva. Radi tehničkih procesa, prestanak obrade osobnih podataka realizirat će se u roku od 8 dana od trenutka podnošenja zahtjeva;
 7. Korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu;
 8. Korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka;
 9. Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o tome je li pružanje njegovih osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li korisnik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže;
 10. Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o postojanju eventualnog automatiziranog donošenja odluka.

10 Dječja privatnost

Turistička naklada d.o.o. ne prikuplja svjesno informacije o djeci mlađoj od 13 godina, niti su web stranice tvrtke Turistička naklada d.o.o. namijenjene djeci mlađoj od 14 godina. Potičemo roditelje i staratelje da poduzmu aktivnu ulogu u aktivnostima i interesima svoje djece na Internetu


11. Promjena Uvjeta

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Turističke naklade, kao i drugi posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

Turistička naklada pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem web stranice Turističke naklade.


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Napomene o korištenju webshopa Turističke naklade

Turistička naklada d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovorna za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na http://www.turidticka-naklada.hr/ stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Turistička naklada d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja http://www.turisticka-naklada.hr/ ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih internet stranica nad kojima Turistička naklada d.o.o. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. Turistička naklada d.o.o. nije odgovorna niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije.

Turistička naklada d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama www.turisticka-naklada.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Turističke naklade d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Turističke naklade d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.


RASKID UGOVORA

U roku od 14 kalendarskih dana imate pravo raskinuti svaki kupoprodajni ugovor sklopljen putem webshopa, ne navodeći za to razlog. Ugovor možete raskinuti pisanim putem slanjem obavijesti o raskidu na adresu:

Turistička naklada d.o.o.

Ogrizovićeva 40c

10000 Zagreb


Pisana obavijest mora sadržavati:

 • podatke s računa/narudžbe (redni broj, datum, iznos, proizvod)
 • podatke Kupca (ime i prezime, kontakt broj i e-mail)
 • naziv banke i broj tekućeg računa (IBAN) na koji Kupac želi povrat novca te kopiju prednje strane kartice tekućeg računa s jasno čitljivim podacima
 • kopiju osobne iskaznice

Kupljeni proizvod obvezni ste o svom trošku, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana primitka, vratiti neoštećenog zajedno sa zahtjevom za raskid ugovora te ostalom dokumentacijom poslati na gore navedenu adresu. Najkasnije u roku od 14 dana, od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, bit će vam vraćen cjelokupan iznos koji ste do trenutka raskida platili.

Turisticka Naklada d.o.o

Ova polica je na snazi od 15.06.2018.

Polica privatnosti

Turistička naklada d.o.o. obavezuje se štititi Vašu privatnost i jamči upotrebu ostavljenih informacija u skladu sa Policom privatnosti opisanom ispod:

 • • Osobni podaci
 • • Koje informacije prikupljamo
 • • Kako koristimo ove informacije
 • • Sigurnost podataka
 • • Tko ima pristup Vašim podacima
 • • Koja su Vaša prava


OSOBNI PODACI

Svaka osobna informacija dostavljena ili prikupljena na stranici www.turisticka-naklada.hr kontrolirana je od strane Turističke naklade d.o.o. registrirane u Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu, Ogrizovićeva 40c.


KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO

Kada napravite narudžbu ili na drugi način komunicirate s našom stranicom, možemo tražiti od Vas određene informacije, a Vi možete proslijediti osobne podatke nama (primjerice ime i prezime, broj telefona, adresu, e-mail, kontakt, banku/ detalje kreditne kartice). Također, možemo sačuvati listu proizvoda za koje ste pokazali interes ili koje ste kupili, kao i Vaše navike prilikom posjete našoj stranici.


KAKO KORISTIMO OVE INFORMACIJE

Sve informacije čuvaju se na sigurnom i u skladu s policom sigurnosti mogu biti upotrijebljene za: 1. Provjeru i isporuku narudžbi 2. Pružanje podrške kupcu 3. Pomoć pri sprečavanju prijevara (provjera kreditne kartice) 4. Administraciju nagradnih igara 5. Vođenje povijesti Vaših kupovina Prilikom kreiranja naloga na Turistička naklada d.o.o. ili kreiranja narudžbe suglasni ste s gore navedenim stavkama o upotrebi podataka.


TKO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Pored ovlaštenih zaposlenih u Turistička naklada d.o.o. Vaše podatke možemo proslijediti trećim osobama, kurirskoj službi u slučaju narudžbe određenih artikala kako bismo bili u mogućnosti isporučiti robu, ili našoj marketinškoj agenciji koja Vaše podatke može koristiti isključivo u svrhe analiza i poboljšanja kvaliteta pružanja usluge. Dodatno, određene Vaše informacije mogu biti proslijeđene ovlaštenoj službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske na njihov zahtjev.


KOJA SU VAŠA PRAVA

Ako imate pitanja ili komentare vezane za korisničku privatnost ili za Policu privatnosti Turističke naklade d.o.o., ili ste već poslali informacije koje ne želite da imamo, ili ste poslali netočne podatke, molimo Vas da nas kontaktirate na adresu Turistička naklada d.o.o., Ogrizovićeva 40c, 10000 Zagreba, putem telefona 01/3822 347 ili e-mailom: [email protected] i informacija će biti ispravljena čim prije ili uklonjena na Vaš zahtjev. Ukoliko smatrate da ova polica privatnosti ne zadovoljava ili da je nismo poštovali u bilo kojem pogledu, kontaktirajte nas kako bismo Vam pomogli i razriješili Vašu brigu ili problem.


NAPOMENA

Podaci o kreditnim karticama Kupca NE NALAZE se u bazi podataka Turističke naklade d.o.o., već samo i isključivo na serveru Braintree servisa. Turistička naklada d.o.o nema uvid u bankovne podatke kupca.


Djelatnici Turističke naklade d.o.o. ni u jednom trenutku nemaju pristup broju Vaše kreditne kartice, dostupan im je samo broj autorizirane transakcije što omogućuje naplatu iznosa dogovorene transakcije ili otkazivanje iz razloga dogovorenih s kupcem. Turistička naklada d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima, nužne za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Turistička naklada d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Sustav će automatski na Vašu e-mail adresu slati potrebne informacije o tijeku naplate ili otkazivanju narudžbe.